Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka informuje, że w dniu 6 października 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało z tym samym dniem na członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Pana Ludwika Heinsch.

Pan Ludwik Heinsch posiada wykształcenie wyższe, w 1980 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przebieg kariery zawodowej Ludwika Heinsch :
1980 – 1983 Urząd Wojewódzki w Katowicach, starszy referent;
1983 – 1985 Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, radca kolegium ds. wykroczeń;
1985 Przedsiębiorstwo Obrotu Środkami Produkcji „BOMIS”, specjalista ds. organizacyjno-prawnych;
1985 – 1990 Urząd Miejski w Świętochłowicach, kierownik wydziału;
1990 – 1993 Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „HPR” w Rudzie Śląskiej w likwidacji, radca prawny;
1992 – 1997 Zakłady Odzieżowe „BYTOM” SA. z siedzibą w Bytomiu, radca prawny;
1991 – nadal Kancelaria Prawnicza Ludwik Heinsch z siedzibą w Chorzowie.

Ludwik Heinsch pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Giełda Wschodnia S.A. z siedzibą w Warszawie w likwidacji od 2009 r., oraz funkcję Prezesa Zarządu EVERGREEN House S.A. z siedzibą w Gliwicach od 2002 r.. W okresie ostatnich 5 lat Ludwik Heinsch pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Centrum Kapitałowe IZO-ERG S.A. z siedzibą w Gliwicach 2009, IZO-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 2005 – 2009, IZO-ERG Sp. z o.o. 2005-2009 z siedzibą w Gliwicach, Norman Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie 2005 – 2011r., IZO-Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 2005-2009 oraz był partnerem w HEINSCH & BROLL spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie 2009 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ludwik Heinsch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec OT Logistics S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnego spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.