Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 roku otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Piotra Ambrozowicza rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem dzisiejszym. Pan Piotr Ambrozowicz nie podał powodów rezygnacji.