Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 28 września 2016 roku otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Ryszarda Warzochy rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem dzisiejszym. Pan Ryszard Warzocha jako powód rezygnacji podał otrzymanie innej interesującej propozycji zawodowej. Pan Ryszard Warzocha pozostanie pracownikiem Spółki do końca grudnia 2016 roku.

Pan Ryszard Warzocha pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od sierpnia 2015 roku i sprawował w ostatnim okresie nadzór nad Pionem Handlowym. Zarząd Spółki informuje, że obowiązki związane z zarządzaniem Pionem Handlowym przejął dotychczasowy dyrektor sprzedaży Pan Jacek Matracki.