Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, że w dniu 28 września 2017 r. Pan Ireneusz Miski oraz Pan Richard Jennings złożyli rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem od dnia dzisiejszego. Obydwaj Panowie pełnili funkcję Wiceprezesów Zarządu. W treściach rezygnacji nie podano ich powodów.