Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie odwołania z dniem 27 sierpnia 2015 r. ze składu Zarządu Panów Piotra Pawłowskiego, Lecha Jeziornego oraz Daniela Stachiewicza, pełniących dotychczas funkcje Członków Zarządu Spółki. Nie podano przyczyn odwołania ww. osób.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała z dniem 27 sierpnia 2015 r. do składu Zarządu Spółki Pana Ryszarda Warzochę i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym skład Zarządu OT Logistics przedstawia się następująco:
Zbigniew Nowik – Prezes Zarządu,
Ryszard Warzocha – Wiceprezes Zarządu.

Ponadto od dnia 1 września 2015 r. Pan Piotr Ambrozowicz będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Pan Ryszard Warzocha jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Wydziału Nawigacji o specjalności Ekonomika i eksploatacja portów morskich. Edukację kontynuował na podyplomowych studiach z zakresu zarządzania i marketingu, a także MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1992 roku jest nierozerwalnie związany zawodowo z branżą logistyczną jako członek kadry zarządzającej. Początkowo związany z firmą Dan Shipping and Trading, od 1999 roku – Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału brytyjskiej firmy Wincanton Trans European dawniej: P&O Trans European, odpowiadający m.in. za rozwój, strategię i zarządzanie polskim oddziałem firmy, a także regionem Europy Centralnej i Wschodniej. Od 2011 roku Dyrektor Rozwoju i Sprzedaży w Grupie Fiege, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii sprzedaży i marketingu firmy w regionie Europy Wschodniej, jak również zbudowanie i rozwój zespołów handlowych w 7 krajach CEE. Od maja 2012 roku był doradcą przy projektach akwizycyjnych Amerykańskiego Funduszu Inwestycyjnego. W 2013 roku został wybrany Prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, odpowiedzialnym za wprowadzenie nowoczesnych zasad zarządzania spółką i przeprowadzenia niezbędnych zmian strukturalnych.

Pan Ryszard Warzocha jest menadżerem z wieloletnim, wszechstronnym doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu złożonymi strukturami organizacyjnymi w silnie konkurencyjnym, międzynarodowym środowisku. Z Grupą Kapitałową OT Logistics związany od 2014 roku, początkowo jako Pełnomocnik Zarządu do Spraw Operacyjnych, a od listopada 2014 roku jako Prezes Zarządu C.Hartwig Gdynia S.A. W Grupie C.Hartwig Gdynia odpowiedzialny za rozwój i proces restrukturyzacji firmy oraz za jej integrację operacyjną z Grupą Kapitałową OT Logistics. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym nagrody „Menadżer Roku 2004” przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki.

Według złożonego oświadczenia Pan Ryszard Warzocha nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ryszard Warzocha nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.