Zmiany w strukturze Grupy OTL – sprzedaż spółki zależnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka) informuje, iż 31.08.2021 r. nastąpiło przeniesienie własności wszystkich posiadanych przez OTL akcji spółki zależnej STK S.A. w restrukturyzacji (STK), w związku z zarejestrowaniem zmiany akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy, na podstawie zawartej umowy sprzedaży.

Na skutek ww. transakcji OTL, począwszy od 1.09.2021r. Spółka nie będzie konsolidować wyników STK.

W związku z powyższym, w wyniku wyłączenia z konsolidacji ujemnego kapitału własnego STK, Spółka rozpozna w dniu 31.08.2021 r. pozostałe przychody operacyjne w wysokości ponad 48 mln zł.