Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

  • odwołania Pana Konrada Hernika, dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki, ze składu Zarządu Spółki;
  • powołania dotychczasowego Wiceprezesa Spółki, Pana Kamila Jedynaka na Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kamil Jedynak:

  • nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki,
  • nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

Po dokonanych zmianach aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco: Prezes Zarządu – Kamil Jedynak; Członek Zarządu – Daniel Górecki.