Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F
na dzień 13.12.2018 r

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. _Emitent_, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 roku ws. zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H Obligacje H; oraz
  2. raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku ws. zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta Obligacje F na dzień 30 listopada 2018 roku Zgromadzenie 30/11,

informuje o zwołaniu kolejnego zgromadzenia obligatariuszy Obligacji F, które odbędzie w dniu 13 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p. Zgromadzenie Obligatariuszy F.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy F będzie zmiana warunków emisji Obligacji F z dnia 7 listopada 2014 roku w tym zmienionych tymi uchwałami Zgromadzenia 30/11, które zostaną podjęte podczas Zgromadzenia 30/11 Warunki Emisji, polegająca na:

  1. wprowadzeniu do Warunków Emisji tych zmian, które były objęte porządkiem obrad Zgromadzenia 30/11, ale nie zostały wprowadzone do Warunków Emisji podczas Zgromadzenia 30/11; oraz
  2. wydłużeniu terminu na emisję Obligacji H z dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy F razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy F oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: