Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 29.07.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku Zarząd OT Logistics S.A. Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II p.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów warunków emisji obligacji serii H oraz uchwały dotyczącej innych postanowień warunków emisji Obligacji wskazanych w ogłoszeniu. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii H Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: