Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H _Obligacje_;
  2.  nr 68/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz zgody Zarządu OT Logistics S.A. _Emitent_ na zmiany warunków emisji Obligacji; oraz
  3. nr 70/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wznowionych obrad zgromadzenia obligatariuszy Obligacji,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II p _Zgromadzenie_.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów warunków emisji Obligacji oraz Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: