Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r., Zarząd OT Logistics S.A. /Emitent/ informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F /Obligacje/ /Zgromadzenie Obligatariuszy/. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii prawnej Noerr Biedecki Sp. k., ul Grzybowska 87, V piętro, 00-844 Warszawa.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji Obligacji /Warunki Emisji/. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, razem z projektami uchwał oraz projektem nowego tekstu jednolitego Warunków Emisji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: