SPEDYCJA

Jesteśmy w stanie realizować dostawy nawet najbardziej specjalistycznych towarów. Rozbudowana struktura pozwala nam zapewnić kompleksową obsługę ładunków, począwszy od transportu poprzez magazynowanie oraz obsługę celną.

OT Logistics S.A. jako jedna z nielicznych firm w środkowej Europie oferuje pełen wachlarz usług logistycznych opierając się w głównej mierze o własną infrastrukturę.

Transport
morski

 • Transport towarów masowych, w tym węgla, koksu oraz rudy.
 • Obsługa spedycyjna transportem morskim i śródlądowym przy współpracy z portami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie.
 • Obsługa przesyłek konwencjonalnych i kontenerowych wraz z pełną obsługą dowozową do/z portu.
 • Frachtowanie ładunków w transporcie morskim.
 • Przeładunki towarów w portach oraz na przejściach granicznych w Terespolu, Dorohusku i Medyce wraz z pełną obsługą celną i spedycyjną.
 • Składowanie w portach wszelkiego rodzaju towarów.

Transport
drogowy

 • Przewozy towarów wszystkimi rodzajami samochodów oraz naczep.
 • Przewóz towarów spożywczych oraz wymagających kontrolowanej temperatury podczas transportu.
 • Transport towarów neutralnych i masowych.
 • Transport ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych.
 • Realizacja indywidualnych zleceń opartych o specyficzne potrzeby klientów.

Transport
kolejowy

 • Przewozy towarów wszystkimi rodzajami wagonów.
 • Przewóz towarów spożywczych oraz sypkich.
 • Transport towarów neutralnych i masowych.
 • Transport ładunków niebezpiecznych.
 • Realizacja indywidualnych zleceń opartych o specyficzne potrzeby klientów.

Transport
lotniczy

 • Kompleksowa obsługa przesyłek w systemie door-to-door.
 • Pełna obsługa celna dzięki sieci własnych agencji.
 • Własne biura transportu i spedycji lotniczej na wszystkich największych lotniskach w Polsce.
 • Usługi magazynowania na bezpośrednim zapleczu portu.
 • Przewóz towarów niebezpiecznych (tzw. DGR), medykamentów
 • Przewóz ładunków masowych, strategicznych oraz ponadgabarytowych.

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY

Tonaż ładunków, jakie przewieźliśmy w ostatnim roku
20 000 000 ton

Roczna ilość obsługiwanych przez nas kontenerów
60 000 jednostek

Szacunkowa wartość towarów, jakie przewozimy w ciągu roku
1 300 000 000 PLN


Grupa Kapitałowa OT Logistics opiera część swojej działalności spedycyjno-transportowej o spółkę C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Rentrans Cargo Sp. z o.o.

C.HARTWIG GDYNIA

C.Hartwig Gdynia S.A. to najstarszy polski spedytor, funkcjonujący w branży od 1858 roku. Spółka z powodzeniem działa w Polsce i zagranicą zajmując pozycję lidera na polskim rynku w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

C.Hartwig Gdynia S.A.
ul. Śląska 47, 81-310 Gdynia
www.chg.pl


Możliwości

C.Hartwig Gdynia S.A. posiada spółki zależne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chorwacji (spółka C.Hartwig Adria), co daje klientom możliwość skorzystania z kompleksowego łańcucha logistycznego. To również jeden z nielicznych polskich spedytorów, który wykonuje usługi przewoźnika NVOCC w obrocie między Polską, a Stanami Zjednoczonymi. Zgodnie z licencją przyznaną przez FMC oferujemy bezpośrednie przewozy door to door relacji Polska-USA i USA-Polska na bazie własnego konosamentu.

Zakres usług

 • Obsługa ładunków całokontenerowych, drobnicy morskiej oraz ładunków masowych.
 • Spedycja morska, lądowa, lotnicza oraz targowa.
 • Towary masowe i drobnica konwencjonalna.
 • Projekt Cargo i ładunki ponadgabarytowe.
 • Obsługa celna.
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie.

Rentrans Cargo

Rentrans Cargo Sp. z o.o. to operator logistyczny, działający na rynku krajowym i międzynarodowym, specjalizującym się w spedycji morskiej i lądowej.

Rentrans Cargo Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
www.rentrans.com.pl

 

 


Możliwości

Rentrans Cargo dostarcza swoim Klientom nowoczesnych rozwiązań logistycznych, które umożliwią im osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach pracowników oraz na wdrożonych standardach korporacyjnych.

Spółka świadczy 24-godzinną obsługę agencyjną statków we wszystkich polskich portach morskich oraz stoczniach remontowych. Oferuje Klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie spedycji i logistyki, perfekcyjnie dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

 

 

Zakres usług

 • Kompleksowa spedycja międzynarodowa towarów w transporcie lądowym (kolejowym i samochodowym), morskim i śródlądowym na terenie Polski i Europy.
 • Organizacja transportu (w tym rzecznego) wszelkiego typu ładunków.
 • Organizacja przeładunku wszelkiego typu ładunków w polskich portach polskich morskich i rzecznych, na terminalach kolejowych, przejściach granicznych.
 • Organizacja składowania towarów w polskich portach morskich.
 • Usługi agencji celnej.
 • Kompleksowe usługi frachtowania pod przewóz wszystkich rodzajów ładunków, w tym wszelkich masowych, jak również drobnicy i ładunków ponadgabarytowych.
 • Kompleksowa, 24- godzinna obsługa agencyjna statków we wszystkich polskich portach morskich oraz stoczniach remontowych.