Sponsoring

Cieszymy się, kiedy możemy podzielić się z innymi naszym sukcesem. I dlatego to robimy! Chętnie włączamy się w akcje społeczne, jak również wspieramy różnorodne inicjatywy sportowe i kulturalne.

Grupa Kapitałowa OT Logistics uwzględnia w przyjętym modelu biznesowym odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec otoczenia oraz tych grup interesariuszy, na których nasza działalność wywiera lub może wywierać znaczący wpływ. To właśnie nazywamy Corporate Social Responsibility (CSR).

To dla nas ważne

  • Wierzymy, że prowadzenie naszej działalności biznesowej w sposób etyczny, prospołeczny, propracowniczy i prośrodowiskowy jest najlepszą drogą do trwałego i długoterminowego rozwoju.
  • W budowaniu wizerunku Grupy Kapitałowej OT Logistics ten walor jest dla nas równie ważny, jak podkreślanie wiodącej roli Grupy w branży TSL w Europie Środkowo-Wschodniej, możliwości świadczenia innowacyjnych usług, osiągania dobrych wyników ekonomicznych czy systematycznej ekspansji handlowej.

Działalność sponsoringowa Grupy Kapitałowej OT Logistics jest realizowana zgodnie z przyjętą Polityką Sponsoringową.

WIĘCEJ

Wnioski o wsparcie w formie sponsoringu lub darowizny

Wniosek o udzielenie darowizny

Wniosek o wsparcie w formie sponsoringu

UWAGA! Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o wsparcie dostarczone do OT Logistics S.A. na formularzu pobranym ze strony internetowej www.otlogistics.pl.


Wypełnione wnioski prosimy kierować na:


adres mailowy:
sponsoring@otlogistics.pl


adres korespondencyjny:
OT Logistics S.A., Dział Komunikacji Korporacyjnej
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa