Spółka z Grupy Kapitałowej OT Logistics ma umowę o współpracy przy organizacji przewozów z Kolejami Rosyjskimi RŻD

STK S.A., spółka z Grupy Kapitałowej OT Logistics, podpisała umowę dot. współpracy z Koleją Kaliningradzką, będącą filią Kolei Rosyjskich (RŻD OAO). Dzięki temu porozumieniu Grupa będzie mogła prowadzić przewozy kolejowe pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim, rozszerzając tym samym zakres usług, które może świadczyć swoim klientom w ramach przewozów z oraz do Polski.

Jeszcze w sierpniu możemy rozpocząć pierwsze przewozy z Rosji, co pomoże nam znacząco wzmocnić naszą kompleksową ofertę i wesprze realizację strategii. Będzie to możliwe dzięki podpisanej właśnie umowie, która dotyczy przewozów transgranicznych z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

OT Logistics realizuje strategię, która zakłada uzyskanie pozycji lidera branży TSL w regionie. W jej ramach zamierza zwiększyć swój udział w przeładunkach towarów na tzw. Nowym Jedwabnym Szlaku z Chin. W tym celu w zeszłym roku utworzyła m.in. nową spółkę zależną OT Logistics Bel, dedykowaną do obsługi klientów na Białorusi. Grupa podpisała też z chińskim przedsiębiorstwem China Gansu International Corporation for Economic and Technical Cooperation (CGICOP) memorandum w sprawie obsługi logistycznej terminala kontenerowego, który w Bruzgach na Białorusi przy granicy z Polską zamierza zbudować strona chińska.

Nowy Jedwabny Szlak z Chin do Europy to ogromna szansa, a jednocześnie duże wyzwanie. Prowadzimy szereg działań, które wzmacniają nasze zdolności w zakresie obsługi ruchu towarowego na linii Wschód – Zachód. Chcemy być obecni w miejscach, w których ładunki z Chin przejmowane są przez operatorów logistycznych z Unii Europejskiej. Równocześnie budujemy też kanał transportowy Północ-Południe między morzami Bałtyckim i Adriatykiem.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

W I kwartale segment kolejowy Grupy Kapitałowej OT Logistics wypracował przychody na poziomie 17 mln zł. W tym okresie spółki kolejowe z Grupy zrealizowały pracę przewozową o wielkości 245,5 mln tkm (tonokilometrów), co oznacza wzrost o 53% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.