Ujednolicenie nazw portów w Grupie Kapitałowej OT Logistics

Jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej i największy operator portowy w Polsce – Grupa Kapitałowa OT Logistics – ujednoliciła nazewnictwo w swoich spółkach portowych. Nowe nazwy składają się z przedrostka nawiązującego do spółki matki – „OT”, funkcji pełnionej przez daną spółkę – „Port” oraz nazwy miasta, w którym prowadzona jest działalność.

Zmianie podlegają trzy spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics. Port Handlowy Świnoujście zmienia nazwę na OT Port Świnoujście, Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia – na OT Port Gdynia, a Odratrans-Porty – to OT Port Wrocław.

W momencie przejęcia Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia w lipcu 2014 roku, Grupa Kapitałowa OT Logistics stała się największym operatorem portowym w Polsce. Przeprowadzona właśnie zmiana nazewnictwa ma na celu przede wszystkim podkreślenie związku tych organizacji portowych z Grupą, a co się z tym wiąże – spełniania przez te organizacje wysokich standardów, które postawiła wiodąca spółka w Grupie, czyli OT Logistics S.A. Dbamy o to aby logo „OT” utożsamiane było z najwyższej jakości obsługą w branży TSL.

Piotr Pawłowski Prezes Zarządu OT Logistics

Poza zmianami nazw porty z Grupy Kapitałowej OT Logistics otrzymały nową, jednakową identyfikację wizualną.

Udziały w OT Port Świnoujście (dawny Port Handlowy Świnoujście, PHŚ) Grupa nabyła w 2008 roku. Dzięki przeprowadzeniu szeregu działań restrukturyzacyjnych, a także nawiązaniu synergii z innymi podmiotami z Grupy, przychody portu wzrosły z 56,5 mln zł w 2008 r. do 90,1 mln zł w 2014 roku. Aktualnie prowadzone są działania związane z przekształcaniem tego portu masowego w port uniwersalny.

Akwizycja OT Port Gdynia (dawny Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, BTDG) została przeprowadzona w lipcu 2014 roku. OT Port Gdynia to najbardziej wszechstronny operator przeładunkowy w gdyńskim porcie, obsługujący zarówno towary drobnicowe jak i masowe, ro-ro i kontenery. Od momentu przejęcia przez Grupę, realizowana jest strategia zacieśniania współpracy z klientami. Wdrażane są również działania, mające na celu optymalizację kosztową i zwiększenie synergii z innymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

OT Port Wrocław (dawne Odtratrans-Porty) jest portem śródlądowym, położonym na rzeką Odrą. Oferuje możliwość przeładunku towarów z barek, wagonów, a także samochodów. Na terenie portu znajdują się magazyny i place składowe.

W 2014 roku Grupa wypracowała rekordowe wyniki finansowe. Przychody wyniosły 831,8 mln zł, co oznacza 70-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (przychody segmentu logistycznego sięgnęły 105 mln zł). Zysk EBITDA Grupy wyniósł 82,0 mln zł, czyli prawie o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk netto sięgnął 32,9 mln zł, a więc o  16  proc. więcej w skali roku.

Grupa Kapitałowa OT Logistics jest jedną z najbardziej wszechstronnych organizacji działających w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) oraz jednym z liderów europejskiego rynku transportu rzecznego. Jej działalność opiera się na trzech segmentach: transportu, spedycji oraz usług portowo-terminalowych. Strategicznym celem Grupy jest stworzenie wiodącego w regionie zintegrowanego operatora logistycznego, działającego na zasadzie one-stop-shop, dlatego też Grupa nieustannie poszerza zakres swoich kompetencji, głównie w drodze realizowanych przejęć. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca Grupy – OT Logistics S.A. – od lipca 2013 roku notowana jest na Głównym Rynku GPW.

Grupa dysponuje ok. 800 jednostkami pływającymi o łącznej ładowności ponad 325 tys. ton. Jest liderem rynku żeglugi śródlądowej w Polsce (ponad 80 proc. udział w rynku) i wschodnich Niemczech (ok. 50 proc.), a także jednym z większych podmiotów w Unii Europejskiej (ponad 6 proc.). Grupa oferuje kompleksowe usługi spedycji, logistyki oraz transportu towarów masowych (węgiel, rudy, zboża) i drobnicowych (stal, papier, materiały budowlane), towarów ponadgabarytowych oraz kontenerów. Usługi logistyczne Grupy prowadzone są w oparciu o terminale morskie w Świnoujściu, Kołobrzegu oraz Gdyni, port śródlądowy we Wrocławiu oraz terminal przeładunkowy w Krównikach k/Medyki.