Współpraca firm i szkół sposobem na wypełnienie luki na rynku pracy

Specjaliści Kolei Bałtyckiej, wspólnie z nauczycielami i szczecińskim kuratorium oświaty, będą tworzyli program edukacyjny, który pomoże w uruchomieniu klasy profilowanej specjalizującej się w obszarze transportu, spedycji i logistyki. To jeden z tematów, który będzie omawiany na Zachodniopomorskim Kongresie Oświatowym, który odbędzie się 19 marca w Szczecinie.

W tym roku podczas Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego chcemy się skupić na programie edukacyjnym, który pozwoli powołać klasę kształcącą przyszłych specjalistów w sektorze spedycji, transportu i logistyki. Będą to zarówno spedytorzy, operatorzy maszyn, ale także kandydaci na stanowiska w sektorze kolejowym. Nasi eksperci, wspólnie z zawodowymi nauczycielami postarają się określić program tak, by przyszli absolwenci szkół średnich i zawodowych byli jak najlepiej przygotowani do pracy w naszej branży. W efekcie absolwenci szybko znajdą dobrą pracę, a pracodawca będzie miał w swoim zespole młodego, dobrze przygotowanego do pracy fachowca. Spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics działające w regionie woj. zachodniopomorskiego od dłuższego czasu angażują się w rozwój kształcenia zawodowego. OT Logistics S.A., Kolej Bałtycka S.A. oraz Zespół Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie od roku mają umowę o współpracy, której celem jest przeciwdziałanie skutkom luki pokoleniowej w zawodach kolejowych, m.in. wśród maszynistów. – Uruchomiliśmy także program „Od stażysty do specjalisty”, gdzie młodzi ludzie mogą wspólnie z nami zaplanować swój staż w zawodach związanych z kolejnictwem. Elastycznie podchodzimy do terminu stażu, a jego program dopasowujemy do zainteresowań ucznia.

Dariusz Trzciński Prezes Kolei Bałtyckiej, spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics

W skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie wchodzą Technikum Kolejowe (potocznie zwane „Kolejówką”) oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3. Instytucje przygotowują uczniów do pracy m. in. w zawodach takich jak technik elektryk, technik spedytor, technik automatyk, technik obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zamierza uruchomić kształcenie w zawodach: technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego. Kształcenie zawodowe na wszystkich kierunkach prowadzą doświadczeni nauczyciele, a szkoła zapewnia dostęp do nowoczesnych laboratoriów zawodowych. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami edukacyjnymi (m. in. z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym) oraz pracodawcami.

Na Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, zapraszają Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim. W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele firm działających w regionie województwa zachodniopomorskiego. Program wydarzenia dostępny jest tutaj.