Wyróżnienie „Ten, który zmienia polski przemysł” 2015 dla OT Logistics S.A.

OT Logistics S.A. wyróżniona tytułem „Ten, który zmienia polski przemysł” za 2015 rok! Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Pan Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu. Kapituła przyznała ją za konsekwentne budowanie przez OT Logistics S.A. – poprzez akwizycje w kraju i za granicą – potencjału polskiego sektora TSL. Jak podkreślono w uzasadnieniu, Spółka kontynuuje polskie tradycje transportu śródlądowego – także na rzekach i kanałach Europy Zachodniej, a miarą jej sukcesu jest zdobycie dominującego udziału w przewozach barkami we wschodnich krajach Niemiec.

Jako jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej utrzymuje wysoką rentowność. Zarząd firmy konsekwentnie pracuje nad planami rozwoju nowych, istotnych dla całej branży, projektów. W bardzo aktywnym II półroczu 2015 OT Logistics zakupiła akcje spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, stała się właścicielem polskiej kolejowej spółki Landkol (przewóz kruszyw i towarów masowych), a także sfinalizowała umowę dzierżawy nieruchomości na terenie Portu Gdańsk, gdzie będzie realizować budowę portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro. Łącząc w łańcuchy różne ogniwa logistyki, OT Logistics staje się jedną z nielicznych w Polsce tej klasy firm z rodzimym kapitałem, z możliwościami i ambicjami – także w skali międzynarodowej.