Bonds

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez OT Logistics z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

Wielkość emisji Obligacji 104 207 000 PLN
Ilość 104 207 szt.
Oprocentowanie nominalne zmienne
Data emisji 28.05.2019
Seria została wykupiona

Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 21 500 000 PLN / 17 900 000 PLN
Ilość 21 500 szt. / 17 900 szt.
Oprocentowanie nominalne stałe
Data emisji 04.12.2017
Seria została wykupiona

Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 25 445 000 PLN / 6 327 000 PLN
Ilość 25 445 szt. / 6 327 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + marża
Data emisji 23.02.2017
Seria została wykupiona

Wielkość emisji Obligacji 10 000 000 PLN
Ilość 10 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 5,40%
Data emisji 18.08.2015
Seria została wykupiona

Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 100 000 000 PLN / 14 911 000 PLN
Ilość 100 000 szt. / 14 911 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 3,9 pp
Data emisji 20.11.2014
Seria została wykupiona

Wielkość emisji Obligacji 4 000 000 EUR
Ilość 4 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 6,50%
Data emisji 28.03.2014
Seria została wykupiona

Wielkość emisji Obligacji 30 000 000 PLN
Ilość 30 000 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 21.02.2014
Seria została wykupiona

Wielkość emisji Obligacji 60 000 000 PLN
Ilość 60 000 szt
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 01.12.2011
Seria została wykupiona
Data Nazwa
2021 Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H zwołanego na dzień 22.12.2021
2021 Zaświadczenie o Wskaźnikach seria H – 02.12.2021 r.
2021 Zaświadczenie o Wskaźnikach seria G – 02.12.2021 r.
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 22.12.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 8.11.2021
2021 Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H – 8.11.2021
2021 Załącznik do raportu bieżącego nr 79/2021
2021 Oświadczenie Zarządu – Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji serii H 29.10.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 28.10.2021
2021 Oświadczenie Zarządu – Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji serii H
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 21.10.2021
2021 Oświadczenie Zarządu – Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji serii H
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 28.10.2021
2021 Zaświadczenie o Wskaźnikach seria H – 28.09.2021 r.
2021 Zaświadczenie o Wskaźnikach seria G – 28.09.2021 r.
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 21.10.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 23.08.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 09.08.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 30.07.2021
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 30.07.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 02.07.2021
2021 Oświadczenie Zarządu – Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji serii H
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 15.06.2021
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 2.07.2021
2021 Zaświadczenie o Wskaźnikach seria G – 01.06.2021 r.
2021 Zaświadczenie o Wskaźnikach seria H – 01.06.2021 r.
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 21.05.2021
2021 Zaświadczenie o Wskaźnikach seria H – 01.06.2021 r.
2021 Zaświadczenie o Wskaźnikach seria G
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 21.05.2021
2021 Oświadczenie Zarządu Warunki Zawieszające Zmian do WEO seria H
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 30.04.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 15.04.2021
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 30.04.2021
2021 Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H zwołanego na dzień 26.03.2021
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 15.04.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 22.03.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 15.03.2021
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 05.03.2021
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 22.02.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 18.02.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 11.02.2021
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 01.02.2021
2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 01.02.2021
Data Nazwa
2020 Protokół Zgromadzenie Obligacji serii H – 29.12.2020 r
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii H – 29.12.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 30.10.2020
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 30.10.2020
2020 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 30.09.2020 r.
2020 Zaświadczenie o wskaźnikach obligacji serii G – I półrocze 2020 roku
2020 Zaświadczenie o wskaźnikach obligacji serii H – I półrocze 2020 roku
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 30.09.2020 r.
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 28.08.2020 r.
2020 Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H – 1.09.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 31.07.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 08.12.2020
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 31.07.2020 r.
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszu Obligacji serii H – 29.06.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszu Obligacji serii H – 26.06.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszu Obligacji serii H – 16.06.2020 r.
2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 26.06.2020 r.
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszu Obligacji serii H – 29.06.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 29.05.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 22.05.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 12.05.2020
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 29.05.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 29.04.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 24.04.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 17.04.2020.
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 09.04.2020 r.
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 24.04.2020 r.
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 31.03.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 27.03.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 20.03.2020
2020 Możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 13.03.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 11.03.2020
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 20.03.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 28.02.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 25.02.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 21.02.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 19.02.2020
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 12.02.2020
2020 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H (31.01.2020 r.)
2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H (31.01.2020 r.)
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 24.01.2020
2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii H – 12.02.2020 r.
2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii H – 08.01.2020 r.
2020 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 08.01.2020 r.
Data Nazwa
2019 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 20.12.2019 r.
2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii H – 08.01.2020 roku.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 13 grudnia 2019 roku.
2019 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H – 13.12.2019 r.
2019 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13.12.2019 r.
2019 Oświadczenie Zarządu w sprawie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii H – 13.12.2019 r.
2019 Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H.
2019 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 27.11.2019
2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 13.12.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 22.11.2019
2019 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 15.11.2019 r.
2019 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 08.11.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 28.10.2019 r.
2019 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z obrad Zgromadzenia
2019 Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H – 28.10.2019
2019 Oświadczenie Zarządu w sprawie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H – 30.09.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii H – 30.09.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 06.08.2019 r.
2019 Wyliczenie udzialu proporcjonalnego obligatariuszy obligacji serii H – 31.07.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 29.07.2019 r.
2019 Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 29.07.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F – 6.05.2019 r.
2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D – 29.04.2019 r.
2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZO obligacji serii F – 13.04.2019 r.
2019 Warunki emisji obligacji serii D – 12.04.2019 r.
2019 Protokół ZO obligacji serii D – 12.04.2019 r.
2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii D – 12.04.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D (21.03.2019 r.)
2019 Warunki Emisji Obligacji serii D
2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii D – 21.03.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D (28.02.2019 r.)
2019 Warunki Emisji Obligacji serii D
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D (14.02.2019 r.)
2019 Warunki Emisji Obligacji Serii D
2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii D – 14.02.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D (25.01.2019 r.)
2019 Warunki Emisji Obligacji serii D
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D (16.01.2019 r.)
2019 Warunki Emisji Obligacji serii D
2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii D – 25.01.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D (11.01.2019 r.)
2019 Warunki Emisji Obligacji serii F – 7.01.2019 r.
2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii F (07.01.2019 r.)
2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii D – 16.01.2019 r.
Data Nazwa
2018 Zaświadczenie o wskaźnikach obligacje serii G – I kwartał 2020 roku
2018 Zaświadczenie o wskaźnikach obligacje serii H – I kwartał 2020 roku
2018 Ogłoszenie o Zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H – 30.09.2019 r.
2018 Warunki Emisji Obligacji serii D – 29.04.2019 r.
2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D – 29.04.2019 r.
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii D – 28.02.2019
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii D – 11 stycznia 2019 r.
2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D (19.12.2018 r.)
2018 Warunki Emisji Obligacji serii D
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii F – 7 stycznia 2019 r.
2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (13.12.2018 r.)
2018 Warunki Emisji Obligacji serii D
2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy serii D (06.12.2018 r.)
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii D – 19 grudnia 2018 r.
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii D – 17 grudnia 2018 r.
2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (30.11.2018 r.)
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F – 13 grudnia 2018 r.
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii D – 6 grudnia 2018 r.
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F – 30 listopada 2018 r.
2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (07.11.18 r.)
2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (31.10.18 r.)
2018 Warunki emisji obligacji serii D
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii D – 31 października 2018 r.
2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F – 7 listopada 2018 r.