9. Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Wilnie

Tegoroczny szczyt Inicjatywy Trójmorza obył się w Wilnie. To tu spotkali się liderzy państw UE z naszego regionu, by wspólnie dyskutować o bieżących wyzwaniach, źródłach oraz możliwościach pozyskania finansowania dla realizowanych projektów, a co najważniejsze o wsparciu dla Ukrainy zarówno w kontekście jej obecnych problemów, jaki i wsparciu podczas odbudowy w przyszłości.

Na szczycie, który w swojej historii odbył się po raz dziewiąty, udział wzięli także przedstawiciele biznesu. Wśród uczestników przysłuchujących się obradom byli członkowie zarządu OT Logistics – Prezes Kamil Jedynak i Daniel Górecki.

Szczyt Inicjatywy Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna zainicjowana przez prezydentów Polski i Chorwacji. Jej strategicznym celem jest m.in. zachowanie oraz wzmocnienie jedności Unii Europejskiej.