Notowania akcji

OTL zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w lipcu 2013 r. jako 444 spółka notowana na Głównym Rynku GPW. Akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym i notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OTLOG” i oznaczeniem „OTS”.