Zakres usług

Kilkadziesiąt lat doświadczenia oraz potencjał poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej OT Logistics pozwalają nam właściwie zadbać o każdy element łańcucha dostaw. Realizujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne w formule one stop shop, począwszy od organizowania frachtów morskich, przez obsługę w portach, aż po finalną dostawę do klienta, bez względu na typ ładunku i środek transportu.

W Grupie OTL wyodrębnione są następujące segmenty operacyjne:

 • obsługa przeładunkowa
 • usługi magazynowania, składowania oraz konfekcjonowania i spedycji

Więcej

 • świadczenie kompleksowych usług logistycznych w systemie door-to-door,
 • organizacja transportów: kolejowego, drogowego oraz morskiego poprzez wszystkie polskie porty morskie.

Spedycja wspiera pozostałe segmenty Grupy OTL poprzez organizację transportu z wykorzystaniem terminali portowych będących własnością Grupy OTL.

Więcej

 • świadczenie kompleksowych usług transportu kolejowego w postaci obsługi bocznic, manewrów oraz przewozów przez spółkę Kolei Bałtyckiej.

Więcej

 • działalność związaną z transportem wodnym śródlądowym, usług pomocniczych transportowych przy realizacji projektów hydrotechnicznych,
 • usługi dzierżawy i wynajmu jednostek pływających itp.

Segment obejmuje także działalność związaną z wynajmem nieruchomości oraz inne działalności pomocnicze.

Więcej

Celem Grupy OTL jest oferowanie kompleksowych rozwiązań logistycznych w formule one-stop-shop, w której operator ma możliwość obsługi każdego typu ładunku, począwszy od organizowania frachtów morskich, przez obsługę w portach, aż po końcową dostawę dla klienta. Skuteczne umacnianie pozycji Grupy OTL uzależnione jest od ciągłego ulepszania oferty oraz zwiększania zasięgu i skali działalności. W odróżnieniu od innych operatorów logistycznych silną stroną Grupy OTL jest posiadanie własnych aktywów portowych.

Najważniejszymi rynkami zbytu Grupy OTL w ramach prowadzonej działalności w branży TSL (transport, spedycja, logistyka) są poniższe następujące sektory gospodarki:

 • energetyka i przemysł wydobywczy (węgiel, biomasa);
 • hutnictwo i przemysł stoczniowy (wyroby stalowe, ruda żelaza, koks, złom);
 • budownictwo (piasek, kruszywa, klinkier, cement);
 • przemysł chemiczny (nawozy);
 • przetwórstwo rolne (zboża i komponenty paszowe);
 • przemysł papierniczy (papier);
 • przewóz i przeładunek kontenerów;
 • przewóz produktów wielkogabarytowych (projekty specjalne, konstrukcje stalowe, generatory, itp.).

Węgiel, rudy żelaza, koks, kruszywa oraz produkty rolne to dominujące ładunki w przewozach krajowych, jak i zagranicznych. Wyroby przemysłu chemicznego oraz papierniczego powiązane są głównie z rynkami zagranicznym. Specjalizacja spółek Grupy OTL na rynku usług logistyczno-spedycyjnych opiera się głównie na spedycji towarów masowych (ruda żelaza, węgiel, produkty masowe agro, biomasa).