Działalność spedycyjna

OT Logistics S.A. jako jedna z nielicznych firm w środkowej Europie oferuje pełen wachlarz usług logistycznych opierając się w głównej mierze o własną infrastrukturę. Jesteśmy w stanie realizować dostawy nawet najbardziej specjalistycznych towarów. Rozbudowana struktura pozwala nam zapewnić kompleksową obsługę ładunków, począwszy od transportu poprzez magazynowanie oraz obsługę celną. Grupa Kapitałowa OT Logistics opiera część swojej działalności spedycyjno-transportowej na spółce Rentrans Cargo Sp. z o.o. - operatora logistycznego, działającego na rynku krajowym i międzynarodowym, specjalizującym się w spedycjach morskiej i lądowej.

 • Transport towarów masowych, w tym węgla, koksu oraz rudy;
 • Obsługa spedycyjna transportami morskim i śródlądowym przy współpracy z portami w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz Szczecinie;
 • Obsługa przesyłek konwencjonalnych i kontenerowych wraz z pełną obsługą dowozową do/z portu;
 • Frachtowanie ładunków w transporcie morskim;
 • Przeładunki towarów w portach oraz na przejściach granicznych w Terespolu, Dorohusku i Medyce wraz z pełną obsługą celną i spedycyjną;
 • Składowanie w portach wszelkiego rodzaju towarów;
 • Organizujemy frachty morskie zarówno w imporcie, jak i eksporcie, oferując kompleksowe rozwiązania;
 • Realizujemy transporty morskie pełnokontenerowe (FCL) i drobnicowe (LCL).
 • Przewozy towarów wszystkimi rodzajami samochodów oraz naczep;
 • Przewóz towarów spożywczych oraz wymagających kontrolowanej temperatury podczas transportu;
 • Transport towarów neutralnych i masowych;
 • Transport ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych;
 • Realizacja indywidualnych zleceń opartych na specyficznych potrzebach klientów;
 • Przewozy ładunków skonteneryzowanych w kraju i Europie.
 • Przewozy towarów wszystkimi rodzajami wagonów;
 • Przewóz towarów spożywczych oraz sypkich;
 • Transport towarów neutralnych i masowych;
 • Transport ładunków niebezpiecznych;
 • Realizacja indywidualnych zleceń opartych na specyficznych potrzebach klientów;
 • Transport ładunków pełnokontenerowych i drobnicowych z Chin do Polski.

Grupa Kapitałowa OT Logistics organizuje transport międzynarodowy, jak i krajowy kontenerów. Dzięki rozbudowanej siatce regularnych połączeń kolejowych, skorelowanych z odwozami samochodowymi oraz sieci własnych terminali, firma zapewnia kompleksową usługę transportu intermodalnego na najwyższym poziomie.

 • Transport do/z portów Gdynia, Gdańsk, Świnoujście,
 • Usługi door to door, just in time, place on time.
3,5
mln ton
tonaż przewiezionych ładunków w 2022 r.
1,3
mld zł
szacunkowa wartość towarów przewożonych w ciągu roku

Zakres usług

 • Kompleksowa spedycja międzynarodowa towarów w transportach lądowym (kolejowym i samochodowym), morskim i śródlądowym w Polsce i Europie;
 • Organizacja transportu (w tym rzecznego) wszelkiego typu ładunków;
 • Organizacja przeładunku wszelkiego typu ładunków w polskich portach morskich i rzecznych, na terminalach kolejowych i przejściach granicznych;
 • Organizacja składowania towarów w polskich portach morskich;
 • Usługi agencji celnej;
 • Kompleksowe usługi frachtowania pod przewóz wszystkich rodzajów ładunków, w tym wszelkich masowych, jak również drobnicy i ładunków ponadgabarytowych;
 • Kompleksowa 24- godzinna obsługa agencyjna statków we wszystkich polskich portach morskich oraz stoczniach remontowych.