Kim jesteśmy?

OT Logistics S.A. wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym i najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce i jednym z największych w basenie Morza Bałtyckiego. Od ponad 70 lat świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne.

Grupa Kapitałowa OT Logistics specjalizuje się w przeładunkach portowych oraz usługach spedycyjnych. Swoją działalność koncentruje przede wszystkim na obsłudze klientów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie przeładunków w portach morskich oraz szeroko rozumianej spedycji towarów, transportowanych, głównie drogą morską, ale także lądową.  

W skład Grupy OT Logistics wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce. Grupa OT Logistics jest właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo oraz spółki Kolej Bałtycka świadczącej usługi manewrowe i transportu kolejowego. W skład Grupy wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.  

2
morskie terminale portowe
630
Zatrudnienie w Grupie
8
mln t.
ładunków masowych i drobnicowych przeładowanych w portach Grupy w 2022 r.
20
lat
Doświadczenia Kolei Bałtyckiej

Struktura Grupy

Zakres usług realizowanych przez OTL obejmuje spedycję, agencję, organizację frachtów morskich, przeładunki w portach, obsługę bocznic, transport kolejowy, transport śródlądowy, transport samochodowy, wynajem nieruchomości, prace hydrotechniczne oraz magazynowanie i przechowywanie towarów. W ramach OT Logistics powstała Grupa Kapitałowa spółek o różnych profilach działalności.

Historia Grupy

Kluczowym założeniem strategicznym Grupy Kapitałowej OT Logistics do 2023 r. jest koncentracja na rozwoju organicznym na bazie posiadanych obecnie aktywów portowych, a także oferowanie kompleksowych usług towarzyszących, głównie dystrybucji usług spedycyjnych. Główny cel to zdobycie pozycji lidera w zakresie obsługi transportowo-logistycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. W marcu 2023 r. sfinalizowana została transakcja sprzedaży wszystkich posiadanych przez Grupę akcji Luka Rijeka.

Ogłoszono strategię stabilizacji i sformułowano priorytetowe cele na lata 2020-2021, w zakres których wchodziła przede wszystkim koncentracja aktywności biznesowej na działalności portowej oraz zmniejszenie poziomu zadłużenia i planowane finalne ustabilizowanie sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics. W 2021 r. kontynuując założenia strategii Grupa skupia się przede wszystkim na obsłudze klientów korzystających z drogi morskiej, działalności spedycyjnej oraz przewozów kolejowych, jak również na działalności hydrotechnicznej. W ramach prowadzonego procesu restrukturyzacji pod koniec 2021 r. spółka C.Hartwig Gdynia S.A została sprzedana.

Opublikowano i wdrożono plan naprawczy, który został opracowany w związku z rewizją założeń działalności Grupy. Jego celem była poprawa synergii operacyjnych, płynności finansowej oraz wyników finansowych. Jednym z elementów konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej konsolidację spółek Grupy, było połączenie spółki OT Logistics S.A. ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. oraz Rentrans International Spedition Sp. z o.o., co znacznie poprawiło przejrzystość oraz uporządkowało i uprościło strukturę Grupy..

Ekspansja na rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe. Powołanie przez Grupę Kapitałową OT Logistics nowej spółki C.Hartwig Adria w Chorwacji. Rozwój kompetencji i większa skala działalności w segmencie spedycji kontenerowej poprzez nabycie przez C.Hartwig Gdynia 100% udziałów spółki Sealand Logistics, jednego z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. Wzmocnienie oferty i wzrostu udziałów w krajowym rynku transportu kolejowego poprzez finalizację transakcji przejęcia STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A. Dołączenie do grona ekspertów Rady Programowej United Nations Global Compact w Polsce, największej na świecie organizacji na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju oraz polityki korporacyjnej.

W 2017 r. wznowiony został transport rzeczny węgla na trasie Port Gliwice – Wrocław. Spółka przejęła też kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem Luka Rijeka dzięki porozumieniu akcjonariuszy. Dołączyła nowa spółka OT Logistics Bel z siedzibą w Grodnie na Białorusi.

Dzięki akwizycji 75% akcji firmy spedycyjnej C.Hartwig Gdynia oraz 100% udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia spółka OT Logistics zdobywa pozycję jednej z największych organizacji logistycznych w Europie. Ważnymi wydarzeniami były również nabycie 20% akcji spółki zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji oraz podpisanie umowy na 30-letnią dzierżawę z Zarządem Portu Morskiego Gdańsk. Spółka nabywa 100% udziałów w kolejowej spółce Landkol. Po raz pierwszy w historii OT Logistics S.A. ma miejsce emisja obligacji serii E do inwestorów indywidualnych.

Odratrans S.A. uruchamia program emisji obligacji w drodze oferty publicznej, z której pozyskuje 60 mln PLN. Kolejne kroki to zmiana nazwy spółki na OT Logistics S.A. oraz debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 r.

Odratrans S.A. zwiększa swój potencjał poprzez szereg przejęć – m.in. pakietu kontrolnego w spółce Żegluga Bydgoska S.A. oraz niemieckiej spółki Deutsche Binnenreederei AG. Ważnym krokiem w rozwoju Grupy były też  zakup 40% udziałów w Porcie Handlowym Świnoujście oraz zakup pakietów w spółkach spedycyjnych Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Rentrans International Spedition Sp. z o.o.

Kontrolny pakiet akcji Odratrans S.A. zostaje wniesiony do VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

Polska Żegluga na Odrze zostaje przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie Odratrans S.A.

We Wrocławiu powstaje spółka Polska Żegluga na Odrze – jedna z pierwszych firm logistycznych w powojennej Polsce.

Zakres usług

Kilkadziesiąt lat doświadczenia oraz potencjał poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej OT Logistics pozwalają nam właściwie zadbać o każdy element łańcucha dostaw.

Nagrody i wyróżnienia