Rada Nadzorcza

Dyrektor Zarządzający w La Financière d’Intégration Européenne – główny udziałowiec OTL S.A. Ponadto, pełni funkcję Prezesa Zarządu ARTUS TRADING i ARTUS AIRCRAFT – producent samolotów szkoleniowo-rekreacyjnych oraz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą WINNICA ZELKÓW – produkcja wina.

Pan Artur Szczepaniak swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako broker na Krakowskiej Giełdzie Towarowo-Pieniężnej. W 1991 r. był jednym ze współzałożycieli Domu Maklerskiego PENETRATOR i do 1996 był jego akcjonariuszem oraz pełnił m.in. funkcje szefa działu analiz, szefa działu emisji papierów wartościowych (IPO, obsługa programu NFI, prywatyzacje). W okresie 1996-2001 jako Prezes/Dyrektor Zarządzający Spółki EPS prowadził działalność doradczą przy Pre-IPO i prywatyzacjach dla inwestorów zagranicznych. Od 2001 r. do 2021 r. był związany z Funduszem MISTRAL zajmującym się inwestycjami na rynku prywatnym, gdzie do momentu połączenia z La Financire d’Integration Europeenne, pełnił funkcje Prezesa Zarządu/Dyrektora Zarządzającego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zasiadał w licznych radach nadzorczych i zarządach powiązanych z inwestycjami tego funduszu. W Radzie Nadzorczej OTL S.A. zasiada od 2003 r. i w okresie 2021-2022 trzykrotnie delegowany był na Członka Zarządu tej Spółki.

Pan Zbigniew Nowik jest doktorem nauk ekonomicznych (tytuł uzyskał w Institut d’Etudes Politiques de Paris), autorem licznych publikacji ekonomicznych i książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości” (1994). W okresie 1990-1993 pracował we Francji w departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych — Union Française de Reassurance, Grupa Azur, AXA International — gdzie zajmował się reasekuracją oraz ekspansją m.in. na Europę Środkowo-Wschodnią. Po powrocie do Polski doradzał inwestorom zagranicznym wchodzącym na rynek polski lub bezpośrednio zarządzał ich inwestycjami. Był między innymi: Dyrektorem Finansowym francuskiej sieci dystrybucji Castorama i Dyrektorem Zarządzającym jej pierwszego supermarketu, jak również Dyrektorem Finansowym holenderskiej spółki Campina, gdzie prowadził projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce. Ponadto pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A. Pan Zbigniew Nowik zasiada w Radzie Nadzorczej OTL od 2003 roku, natomiast w latach 2015 – 2018 zasiadał w Zarządzie OTL jako Prezes Zarządu.

Pan Marek Komorowski ma wykształcenie wyższe, w 1988 roku ukończył Szkołę Główną Handlową (magister ekonomii) oraz w 2001 roku Kellogg/WHU Executive MBA. Ponad 20 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w takich instytucjach jak:., Rabobank Polska S.A, Credit Lyonnais Bank Polska S.A., IPB Bank S.A.,BRE Bank S.A. Od 2010 jest prezesem zarządu firmy doradczej m2g. W radach nadzorczych spółek reprezentujących różne branże zasiada od roku 1994. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteria niezależności. Pan Marek Komorowski zasiada w Radzie Nadzorczej OTL od 2003 roku.

Pan Andrzej Malinowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktorem nauk ekonomicznych. Od  2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 12.000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 milionów pracowników.

Pan Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Do swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Rady Europy. Pełnił także kierownicze funkcje w spółkach prawa handlowego. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.

Pan Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu – przyznawanym przez dzieci za działania przynoszące dzieciom radość. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Partner ADDVENTURE, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowego na rynku kapitałowym. Do września 2008 roku wiodący akcjonariusz, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. (obecnie TRIGON) oraz Agencji Informacyjnej PENETRATOR Sp. z  o.o. Aktualnie Prezes Rad Nadzorczych firm: DIAGNOSTYKA S.A., SOTIS Sp. z o.o., OTC S.A., członek Rad Nadzorczych: OT Logistics S.A. oraz NANOGROUP S.A. oraz Prezes Zarządu: Addmed Sp. z o.o. i Fundacji Buen Camino. Był zaangażowany we wszystkie najważniejsze projekty doradztwa strategicznego, finansowego, sprzedaży akcji oraz pozyskania kapitału realizowane przez Dom Maklerski PENETRATOR S.A. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych przy prywatyzacji ISKRA S.A., Ministra Skarbu przy prywatyzacji największego polskiego wydawnictwa – Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz największego polskiego producenta alkoholi – POLMOS Białystok S.A. Brał udział w realizacji kilkudziesięciu projektów pozyskania kapitału na rynku prywatnym i giełdowym. Wprowadzał na giełdę m.in. MOSTOSTAL WARSZAWA, ODLEWNIE POLSKIE, POLIGRAFIĘ, WSiP, POLMOS BIAŁYSTOK, INTERSPORT, K2, INTELIWISE, CYFROWY POLSAT, MERCATOR MEDICAL, AILLERON, ARCHICOM, NANOGROUP, ML SYSTEM. Doradzał WIRTUALNEJ POLSCE w pozyskaniu kapitału na rynku prywatnym od INTEL (pierwsza inwestycja INTELa w tej części świata) oraz PROKOM. Doradzał 4F (OTCF) przy pozyskaniu kapitału od Grupy ZASADA. Był zaangażowany w wiele inicjatyw środowiskowych i legislacyjnych na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, w tym: uczestniczył we władzach Związku Maklerów, w pracach nad utworzeniem rynku pozagiełdowego w Polsce, programie NFI, był współautorem koncepcji powstania Towarowej Giełdy Energii oraz wydawcą i redaktorem miesięcznika „Nasz Rynek Kapitałowy”. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Elektroniki i Automatyki) oraz w London Business School. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 13) oraz licencje wydane przez London International Financial Futures Exchange, International Petroleum Exchange i London Clearing House. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Doświadczony menadżer z zakresu wdrażania strategii i rozwoju korporacyjnego w przemyśle naftowym, energetycznym i detalicznym. W trakcie kariery zawodowej pracował między innymi w takich firmach jak: Kogeneracja S.A. (CEO – prowadzenie zakładów ciepłowniczych na Dolnym Śląsku), RUCH S.A. (CEO – lider transformacji największej firmy dystrybucji detalicznej prasy w  Polsce), PKN Orlen S.A. (w Zarządzie jako CEO oraz jako Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, logistykę, kadry, komunikację korporacyjną). Przez 14 lat pracował w międzynarodowej korporacji BP oraz BP Polska, w tym przez 4 lata w Corporate Center BP w Londynie. Posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych (w tym członek komitetów audytu). Pan Wojciech Heydel posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (1985), ukończył Executive Program, General management (University of Michigan, 1998). Zasiadał w Radzie Nadzorczej OT Logistics upływającej kadencji.  Spełnia kryterium niezależności.

Pan Piotr Nadolski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie kariery zawodowej pracował w takich firmach jak:  AP 37 Holding Sp. z o.o. (Członek zarządu), VIGO System S.A. (niezależny Członek Rady Nadzorczej), Lighthouse Capital  (własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego), Sandfield Capital Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A. (Prezes Zarządu),  FUND.1 Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (Wiceprezes Zarządu), Ballinger Capital (Dyrektor Inwestycyjny), Warta-Vita S.A. (Analityk Finansowy). Posiada także doświadczenie jako członek rad nadzorczych (w  tym spółek notowanych na GPW) – Automotive Components Europe S.A., CCC S.A., Forte S.A., Krynicki Recykling S.A., Marvipol S.A., Miraculum S.A., Polnord S.A., Polwax S.A., Quantum Software S.A.