Działalność portowa

OT Logistics S.A. jest jedną z nielicznych firm w Europie Centralnej, która oferuje pełen wachlarz usług logistycznych, w oparciu o własną infrastrukturę. Jesteśmy właścicielami największego portu masowego na polskim zachodnim wybrzeżu, położonego w Świnoujściu – OT Port Świnoujście oraz uniwersalnego portu w Gdyni z dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce – OT Port Gdynia.

OT Port Świnoujście

Zakres usług

  • Obsługa przeładunkowo-składowa ładunków masowych suchych, drobnicowych, kontenerów w technologii konwencjonalnej lo-lo;
  • Usługi transportów kolejowego, barkowego i spedycyjne;
  • Formowanie i rozformowanie kontenerów;
  • Dodatkowe usługi portowe, takie jak: ważenie, konfekcja, sortowanie, składowanie, mieszanie, kruszenie ładunków masowych;
  • Wynajem sprzętu i osprzętu przeładunkowego, maszyn i urządzeń oraz dokerów firmom zewnętrznym.
1655
m
łączna długość nabrzeży
250
tys. m2
powierzchnia składowa
13,2-13,5
m
zanurzenie
8
mln ton
roczny potencjał przeładunkowy
16 000
m2
Łączna powierzchnia elewatorów zbożowych

OT Port Gdynia

Zakres usług

  • Przeładunki oraz składowanie drobnicy zjednostkowanej – m.in. papieru, celulozy, wyrobów stalowych, naczep, pojazdów, maszyn w systemie konwencjonalnym lo-lo, ro-ro, sto-ro i kasetowym;
  • Przeładunki oraz składowanie kontenerów w systemach ro-ro i lo-lo, w tym tank-kontenerów, kontenerów chłodniczych i z ładunkiem niebezpiecznym IMO;
  • Przeładunki oraz składowanie towarów masowych, tj. śruty, zboża, węgla, koksu i innych masowych w systemie konwencjonalnym lo-lo;
  • Formowanie i rozformowanie roll  trailerów (RT), kaset, naczep i  kontenerów oraz pozostałe dodatkowe usługi portowe.
2870
m
łączna długość nabrzeży
151 000
m2
powierzchnia składowa
75 000
m2
powierzchnia placowa
76 000
m2
powierzchnia magazynowa
max. do 13
m
zanurzenie
5
mln ton
roczny poziom przeładunkowy