Polityka prywatności

Polityka prywatności w Grupie Kapitałowej OT Logistics

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics. W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzą następujące podmioty: otlogistics.pl/o-nas/kim-jestesmy/
 2. Dane kontaktowe spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics znajdują się pod adresem: otlogistics.pl/o-nas/dane-kontaktowe/.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@otlogistics.pl
  lub korespondencyjnie:
  OT Logistics S.A.
  ul. Zbożowa 4 , 70-653 Szczecin
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing usług spółek z Grupy OT Logistics.
 6. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze – wyłącznie na podstawie odpowiedniej umowy.
 8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
  1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  1. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www. uodo.gov.pl), w przypadku uznania, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W przypadku kontaktu mailowego lub za pomocą formularza

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics twoich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, bądź mailu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie – za pośrednictwem poczty e-mail, sms-ów i telefonicznie.

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzą następujące podmioty: otlogistics.pl/o-nas/kim-jestesmy/.

Dane kontaktowe spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics znajdują się pod adresem otlogistics.pl/o-nas/dane-kontaktowe/

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@otlogistics.pl, adres korespondencyjny: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Polityka wykorzystywania cookies

W serwisie otlogistics.pl, zarządzanym przez OT Logistics S.A. stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową), które są następnie zapisywane np. na dysku twardym użytkownika lub w pamięci urządzenia.

Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po serwisie zarządzanym przez  OT Logistics S.A., a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji użytkownika w ramach naszego serwisu.

Informujemy, że jest możliwe usunięcie tych plików z dysku twardego lub zablokowanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest uzależniony od używanej przeglądarki internetowej, zmiany można wdrożyć poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub wykorzystywanego urządzenia.

Brak zmiany w wymienionych ustawieniach jest interpretowane jako zgoda użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji serwisu.

W serwisie otlogistics.pl za pośrednictwem plików cookies zbieramy jedynie dane, które są wykorzystywane do ogólnych celów statystycznych i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników w celach np. sprzedażowych.