Misja, wizja i strategia

Nasz główny cel to zdobycie pozycji lidera w zakresie obsługi transportowo-logistycznej w Europie Centralnej i Wschodniej.

  • świadczenie usług logistycznych na najwyższym poziomie, aby nasi Klienci byli z nich naprawdę usatysfakcjonowani.
  • osiągnięcie pozycji najlepszego polskiego pracodawcy w branży logistycznej, zapewniającego doskonałe warunki do rozwoju kariery.
  • dbanie o interesy naszych Akcjonariuszy, aby zainwestowane przez nich środki gwarantowały im stały i wysoki zysk.
  • dążenie do obsługi maksymalnej liczby klientów, w obszarze oddziaływania wokół terminali w Gdyni oraz Świnoujściu
  • organizacja łańcuchów logistycznych i przewozu towarów z wykorzystaniem dostępnych środków transportu, z celem przeładunków we własnych terminalach morskich
  • sukcesywne rozwijanie wszystkich posiadanych terminali portowych
  • rozszerzanie usług towarzyszących, w tym spedycyjnych i hydrotechnicznych

Strategia i jej realizacja

30 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Średnioterminową Strategię Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OTL na lata 2020-2023. Celem strategicznym Grupy OTL jest skupienie głównej działalności na operacjach portowych i przeładunkach burtowych oraz nasyceniu klientów obsługiwanych przez porty wszystkimi możliwymi usługami towarzyszącymi, głównie dystrybucją usług spedycyjnych.