Grupa OTL najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce

  • W 2023 roku przychody całej Grupy OTL wzrosły 30% r/r do poziomu 592,3 mln zł
  • Zysk netto wzrósł o 13,5% r/r do 158 mln zł, a EBITDA wyniosła 191,6 mln zł (+32,3% r/r)
  • Z działalności spedycyjnej przychody w 2023 r. były wyższe o 39% r/r, z portowej zwiększyły się o 25,7%, kolejowej o 26,5%, a hydrotechnicznej o 15,5%
  • Grupa OTL dąży do zwiększenia uniwersalności portów, co pozwoli uzyskiwać większą stabilność wyników pomimo nagłych zmian otoczenia rynkowego. Grupa zamierza kontynuować modernizację i rozbudowę mocy przeładunkowych terminali w Świnoujściu i Gdyni.

Nowoczesna, sprawna i doinwestowana infrastruktura portowa to dziś dla naszego kraju ważny atut. To bezpieczeństwo ciągłości w łańcuchach dostaw, możliwość uczestniczenia w globalnym handlu i istotny element w budowaniu wzrostu gospodarczego. W Grupie OTL, która jest największym i najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce i jednocześnie jednym z największych w basenie Morza Bałtyckiego, obraliśmy kierunek, w którym koncentrujemy się na modernizacji i rozbudowie mocy przeładunkowych naszych terminali w Świnoujściu i Gdyni. Dążymy do zwiększenia uniwersalności portów mogących zapewnić elastyczność i efektywność usług, tak niezbędnych we współczesnym, bardzo konkurencyjnym środowisku. W słuszności obranego kierunku utwierdzają nas dynamicznie zmieniające się potrzeby i oczekiwania rynku, na które jesteśmy w stanie szybko i skutecznie odpowiadać. Porty muszą stawać się coraz bardziej nowoczesne i ekologiczne. Dlatego w horyzoncie najbliższych trzech-pięciu lat zakładamy przeznaczenie znaczących kwot na modernizację i rozbudowę naszych terminali, zwiększając ich moce przeładunkowe, poprawiając ich efektywność, a także przystosowując je do obsługi nowych grup towarowych. W ubiegłym roku przeładowaliśmy łącznie 7,1 mln ton towarów masowych i drobnicowych, a cały rok 2023, który był wyjątkowo wymagający i zmienny, zamknęliśmy dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży i zysków – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics.W marcu 2023 r. zakończyliśmy kilkuletni proces restrukturyzacji wewnętrznej dokonując m.in. spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu obligacji, redukując tym samym zadłużenie odsetkowe Grupy OTL do zera. Sprzedaliśmy też posiadany przez OT Logistics pakiet akcji Luka Rijeka d.d., co poza zakończeniem wszelkich sporów prawnych i zobowiązań związanych z zaangażowaniem OT Logistics w Chorwacji, umożliwiło Grupie pełną koncentrację na rynku polskim i rozwój działalności w kraju w zakresie pozwalającym w pełni wykorzystać nasz aktualny potencjał – dodaje Kamil Jedynak.

Skonsolidowane przychody Grupy OTL wyniosły 592,3 mln zł w 2023 r. (+30,09% r/r), zysk netto 158,12 mln zł (+13,5% r/r), a EBITDA – w efekcie wzrostu wyników działalności portowej oraz spedycyjnej – wyniosła 191,63 mln zł (+32,25% r/r).

W 2023 r. przychody Grupy OTL zwiększyły się we wszystkich segmentach działalności. Za sprawą obsługi frachtów morskich oraz spedycji kolejowej (pochodnej przeładunków towarów masowych) najmocniej, bo aż o 62 mln zł (niemal 39% r/r) wzrosły przychody z działalności spedycyjnej, która odpowiadała za blisko 37% wszystkich przychodów. Dominująca w grupie działalność portowa (59% wszystkich przychodów) wzrosła o niemal 26% r/r. Przyczyniły się do tego, oprócz przeładunków, również przychody z tytułu składowania oraz innych usług dodatkowych. Z kolei przychody z działalności kolejowej wzrosły o 26,45% r/r, a hydrotechnicznej o 15,54% r/r. Pozytywnie na wyniki wpłynęła m.in. nadwyżka zbóż na polskim rynku, również z Ukrainy, co przy korzystnych rynkach zbytu spowodowało znaczące zwiększenie eksportu zbóż z Polski.

Po silnym wzroście popytu na przeładunki węgla i rudy żelaza w OT Port Świnoujście w 2022 r., co było efektem wybuchu wojny w Ukrainie i zmianie w łańcuchach dostaw, rok 2023 przyniósł niższe przeładunki towarów masowych w tym terminalu o 23% r/r. Z kolei w 2023 r. w OT Port Gdynia o 51% r/r wzrosły przeładunki towarów masowych, głównie za sprawą produktów agro, a spadły drobnicowe o 19% r/r, na skutek strajków związkowych w Finlandii i redukcji zawinięć promowych. Jednak pomimo spadku części wolumenów Grupa OTL poprawiła wyniki finansowe i płynność. Inwestycje realizujemy zgodnie z naszymi planami, m.in. modernizujemy i inwestujemy w nowe urządzenia przeładunkowe, co powoduje poprawę naszej pozycji konkurencyjnej – wylicza Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics.

Wśród czynników rynkowych negatywnie oddziaływujących na branżę były m.in. znacząco mniejszy popyt na import węgla, spadek importu nawozów czy zmniejszenie produkcji stali w naszym kraju z powodu rosnących kosztów energii. PKB Polski wzrósł w minionym roku zaledwie o 0,2%.

Zależy nam na tym, by OTL był spółką dywidendową i co roku chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Na rozwój Grupy patrzymy długoterminowo i mamy obrane konkretne strategiczne kierunki, w jakich chcemy podążać. Czujemy odpowiedzialność nie tylko za dynamiczny rozwój biznesu, ale także za to, by odbywał się on w sposób zrównoważony, bez negatywnego wpływu na środowisko. To się już dzieje w Gdyni i Świnoujściu poprzez różnego rodzaju inwestycje, które są ważną częścią ekologicznej transformacji portów i z pewnością tych inwestycji będzie znacznie więcej – dodał Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics.

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja i Ukraina.

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.