Nowy reach stacker już na OT Port Gdynia!

OT Port Gdynia Sp. z o.o. zakończył kolejny etap projektu pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.”, który realizuje przy wsparciu Unii Europejskiej. W ostatnich dniach na terminal został dostarczony nowy reach stacker oraz 10 sztuk tabletów ciągnikowych.

W ramach tej inwestycji OT Port Gdynia pod koniec ubiegłego roku doposażył się w 4 ciągniki terminalowe o zwiększonej mocy oraz współpracujące z nimi 4 specjalistyczne podwozia hydrauliczne do przemieszczania kaset. Teraz do parku maszynowego dołączył fabrycznie nowy reach stacker marki HYSTER model RS46-29XD/62 oraz specjalne tablety ciągnikowe. Nowoczesny wóz wysięgnikowy do przewozu i układania kontenerów ISO z łapami do przeładunku naczep samochodowych na kolejowe platformy intermodalne, został dostarczony do OT Port Gdynia przez firmę ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o., która jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem produktów marki HYSTER. Sprzęt ten, dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości komponentów, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością w trudnych warunkach pracy portowej. Rama urządzenia wykonana jest zgodnie z technologią projektowania FEA, a umieszone z tyłu operatora siłowniki podnoszenia gwarantują doskonałą widoczność. Miejsce pracy operatora to ogrzewana oraz klimatyzowana kabina, której wnętrze wyposażone jest w ergonomiczne i nowoczesne elementy, dające bardzo duży komfort oraz bezpieczeństwo pracy. W urządzeniu zamontowano nowoczesną jednostkę napędową marki MERCEDES o mocy 240 kW. Silnik ten spełnia wymagania normy EURO 6 STAGE V w zakresie poziomu emisji spalin, dzięki czemu wpływ na środowisko naturalne jest maksymalnie ograniczony. Co istotne, sprzęt posiada elektroniczny system kontroli transportowanego ładunku, który automatycznie monitoruje odległość środka chwytni od czoła przednich opon, wysuw, kąt nachylenia, a także wagę przewożonego ładunku. Maksymalny udźwig maszyny to 45 ton, wysokość podnoszenia ponad 13 m. Reach stacker ma możliwość układania do pięciu kontenerów jeden na drugim. W tym samym czasie rozwinięto technologię ewidencji składania i podejmowania naczep samochodowych oraz ładunków ro-ro poprzez montaż w kabinach ciągników terminalowych specjalnych tabletów odpornych na wstrząsy i dostosowanych do przemysłowego środowiska pracy. Urządzenia te dzięki bezprzewodowemu podłączeniu do systemu operacyjnego terminala, znacząco poprawią przepływ informacji oraz wyeliminują błędy i pomyłki, jak również zwiększą tempo odbioru naczep z terminala przez przewoźników. W konsekwencji doprowadzi to zwiększenia szybkości, poprawy jakości oraz efektywności obsługi ładunków ro-ro, pozwalając na zwiększenie obsługiwanych wolumenów.

Dzięki wyposażeniu terminala w specjalistyczne urządzenia przeładunkowe do obsługi ładunków w jednostkach intermodalnych (naczepach samochodowych, kontenerach) oraz jednostkach ro-ro oraz zastosowanie narzędzi informatycznych wspomagających obsługę tych ładunków, terminal zwiększy swoje możliwości przeładunkowe oraz poprawi swoją konkurencyjność. Nowe urządzenia pozwolą zarówno na swobodną obsługę aktualnych klientów, jak i na pozyskanie nowych ładunków, a tym samym obsługę znacznie większych statków typu ro-ro, jak również większej ich ilości. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (www.pois.gov.pl).