OT Logistics S.A. na 3. Międzynarodowym Kongresie Morskim

OT Logistics S.A. partnerem głównym 3. Międzynarodowego Kongresu Morskiego! Ta ważna branżowa impreza odbędzie się w Szczecinie w dn. 10-12.06.2015 roku.

Przez trzy dni blisko tysiąc osób będzie dyskutowało o kondycji i przyszłości gospodarki morskiej. Program Kongresu, podzielony na bloki tematyczne, będzie poruszał między innymi takie kwestie, jak: inteligentne specjalizacje morskie, energetyka odnawialna, transportowa dostępność rzek czy rewitalizacja gospodarcza terenów nadwodnych.

Szczegółowy program Kongresu: http://kongres-morski.pl/program/