OT Logistics zainteresowany zakupem udziałów Lotos Kolej

Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami dotyczącymi działalności akwizycyjnej prowadzonej przez OT Logistics S.A. – jednego z liderów branży TSL w Europie Środkowej – Spółka wyraziła zainteresowanie nabyciem udziałów Lotos Kolej Sp. z o.o., drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarów w Polsce.

W połowie lutego Prezes Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz podał do informacji publicznej, że jeszcze w pierwszym kwartale 2015 roku Zarząd podejmie ostateczną decyzję na temat przyszłości spółki Lotos Kolej. Poinformował jednocześnie, że spółka jest zainteresowana pozyskaniem inwestora zewnętrznego i zaangażowaniem go we wspólny proces konsolidacji rynku przewozów kolejowych.

Współpracujemy z Lotos Kolej już od dłuższego czasu i dostrzegamy, że synergie pomiędzy przedsiębiorstwami byłyby wręcz modelowe. Nabycie udziałów w Lotos Kolej doskonale wpisywałoby się w strategiczne plany rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics

Piotr Pawłowski Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

W  reakcji na wypowiedzi Prezesa Grupy LOTOS, OT Logistics S.A. przekazało Ministrowi Skarbu Państwa Włodzimierzowi Karpińskiemu ofertę zakupu udziałów Lotos Kolej.

Złożenie największemu akcjonariuszowi Grupy LOTOS oferty na zakup udziałów Lotos Kolej ma na celu zakomunikowanie naszego zainteresowania uczestnictwem w procesach, które mogą prowadzić do nabycia udziałów w kolejowej spółce. Kilkukrotnie sygnalizowaliśmy już, że jesteśmy zainteresowani akwizycją w obszarze kolejowych przewozów towarowych, a złożona oferta jest tego potwierdzeniem.

Piotr Pawłowski Prezes Zarządu OT Logistics S.A.