Podsumowanie roku 2020 na OT Port Gdynia

Rok 2020 minął pod znakiem pandemii Covid-19. Pomimo trudnego czasu dla całej branży transportowo-morskiej terminal OT Port Gdynia osiągnął rekordowy wynik przeładunków, który wyniósł ponad 3,4 mln ton. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 11,7%.

Terminal świadczy usługi przeładunkowo-składowe zarówno dla ładunków drobnicowych, jak i masowych suchych. Głównymi grupami ładunkowymi na terminalu są wyroby stalowe, papiernicze, chemiczne oraz jednostki toczne ro-ro (naczepy, kasety/RT), które łącznie stanowią ok. 90% wszystkich ładunków drobnicowych. Na tle wszystkich grup ładunkowych największą dynamiką wzrostu charakteryzują się przeładunki w grupie agro – zboża i śruty, które w roku 2020 osiągnęły poziom 1,6 mln ton.

OT Port Gdynia jest uniwersalnym terminalem, który posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze wszelkich ładunków drobnicowych i masowych. Jest także jednym z największych operatorów w zakresie przeładunków w technologii ro-ro (obsługa ładunków tocznych, naczep) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru oraz wyrobów papierniczych, w tym celulozy. Spółka dysponuje zarówno wyspecjalizowanym sprzętem do obsługi ładunków ro-ro, jak i odpowiednią infrastrukturą portową pod ładunki drobnicowe i masowe suche. Doposażanie OT Port Gdynia w nowy sprzęt przeładunkowy w ramach projektu unijnego, zwiększa zdolności przeładunkowe całego terminala, szczególnie w obsłudze ładunków w nowoczesnej technologii ro-ro.