Rekordowe wzrosty Grupy OTL w I półroczu 2023 r.

  • Przychody Grupy OTL w I półroczu 2023 r. wyniosły 351,6 mln zł (+138% r/r), zysk netto 125,4 mln zł (+ 273% r/r), a skonsolidowana EBITDA 130,78 mln zł (+ 205% r/r)
  • Na koniec pierwszego półrocza 2023 r. przychody z działalności portowej wzrosły o niemal 100% r/r, w spedycji o ponad 256% r/r, w segmencie kolejowym o 48% r/r, a w hydrotechnice o 76% r/r
  • Wypłata 83,8 mln zł dywidendy (6,40 PLN/akcję)

 – Grupa OTL ma za sobą bardzo udane, rekordowe pierwsze półrocze tego roku, w którym sprzyjały nam czynniki rynkowe, w tym przede wszystkim przekierowanie transportu znaczącej części towarów masowych z drogi kolejowej na drogę morską za sprawą trwającej wojny w Ukrainie oraz zmian w łańcuchach logistycznych dostaw w Europie. W dalszym ciągu obserwujemy utrzymujący się wzmożony popyt na usługi logistyczne, głównie związane z przewozem, magazynowaniem oraz przeładunkami zbóż i pasz. Spodziewamy się także wzrostów na rynku dostaw węgla. Cały rok powinien zaowocować  zwiększeniem przychodów Grupy OTL, na co wpływ będą w dużej mierze mieć właśnie czynniki rynkowe, w tym m.in. wspomniana obsługa ładunków zboża z Ukrainy w naszych terminalach. Ładunki te zostały przekierowane m.in. do Polski po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej na początku lipca. Ostatnie dwa lata dobitnie pokazały, że porty morskie pełnią kluczową rolę w światowej gospodarce, a nasz kraj ma szansę stać się logistycznym hubem dla Europy. Po wojnie to Polska może odgrywać kluczową rolę w tranzycie ukraińskich towarów, jak również ładunków kierowanych do Ukrainy w związku z odbudową kraju – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics.

Grupa OTL wygenerowała w I półroczu 2023 r. ponad 351,6 mln zł przychodów wobec 147,83 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 125,4 mln zł w porównaniu z 33,65 mln zł w I półroczu 2022 r. Oprócz zwiększonych dochodów z działalności operacyjnej na wzrost wpłynęły również zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w analizowanym okresie, tj. zbycie przez spółkę wszystkich posiadanych akcji Luka Rijeka d.d. i wygaśnięcie opcji put dotyczącej akcji Luka Rijeka.

W I półroczu 2023 r. przychody Grupy OTL wzrosły we wszystkich segmentach działalności: portowej – o niemal 100% (głównie za sprawą przeładunków towarów masowych oraz usług dodatkowych, zwłaszcza węgla w porcie w Świnoujściu o 51% r/r i towarów masowych agro oraz węgla w porcie w Gdyni o 73% r/r), spedycyjnej – o ponad 256% r/r za sprawą obsługiwanych przewozów towarów masowych drogą morską i kolejową, kolejowej – o 48,25% r/r (Kolej Bałtycka) oraz hydrotechnicznej – o 76,3 % r/r.

– Nasza pozycja rynkowa jest bardzo silna, a skala naszej działalności sukcesywnie wzrasta. Budujemy kompleksowe łańcuchy dostaw oferując usługi od frachtowania statków, przez obsługę portową, aż po spedycję i transport. Podnosimy konkurencyjność naszych portów, w które inwestujemy, by jeszcze w tym roku ich wydajność istotnie wzrosła. Wśród aktualnie realizowanych zakupów są dwa żurawie, które będą pracować w porcie w Świnoujściu, głównie przy przeładunkach towarów masowych, ale także ładunkach ponadgabarytowych czy kontenerów. Zakupione żurawie są urządzeniami nowej generacji, które spełniają normy środowiskowe i wpisują się w szybki postęp technologiczny. Wartość tej inwestycji to około 40 mln zł  – mówi Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics.

Zarząd podtrzymuje zapowiedzi dotyczące osiągnięcia w niedalekiej przyszłości potencjału portów Grupy OTL, który szacuje na około 12 mln ton. Dla porównania, w zeszłym roku spółki Grupy OTL przeładowały w swoich terminalach 8 mln ton towarów. Do końca roku zarząd przedstawi też zaktualizowaną strategię Grupy OTL, w której zaprezentuje plany rozwoju na najbliższe kilka lat.

– Jesteśmy na ostatniej prostej w pracach nad strategią. Mamy stabilną sytuację finansową, rekordowe wyniki finansowe, bardzo dobre perspektywy rozwoju. Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość i wiemy, w jaki sposób chcemy rozwijać grupę. To wszystko znajdzie się w strategii już niebawem – dodał Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics.