Sukces publicznej oferty obligacji OT Logistics S.A.

Jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej i największy operator portowy w Polsce z powodzeniem zakończył emisję obligacji serii E, która kierowana była głównie do inwestorów indywidualnych. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane przez OT Logistics S.A. (OTL) obligacje o łącznej wartości 10 mln zł.

Spółka oferowała 10 tys. trzyletnich niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,4 proc. w skali roku i wypłacanym kwartalnie kuponem.

Sukces oferty i fakt, że pomimo okresu wakacyjnego w ofercie udział wzięło ponad 230-tu inwestorów, interpretujemy jako świadectwo zaufania rynku kapitałowego do OT Logistics S.A. i realizowanych przez nas działań.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Oferującym obligacje był Niezależny Dom Maklerski S.A.

OT Logistics S.A. jest już obecna na rynku Catalyst. W 2014 roku zostały przeprowadzone trzy emisje obligacji (serie B, C i D) na łączną kwotę 130 mln zł oraz 5 mln euro. Wcześniej – w 2011 roku – Spółka wyemitowała obligacje serii A o wartości 60 mln zł, które zostały wykupione zgodnie z planem w 2014 roku. Kupony dla każdej serii wypłacane są terminowo.

Ostatnie lata Grupa Kapitałowa OT Logistics (GK OTL) może zaliczyć do przełomowych, między innymi za sprawą przeprowadzonych akwizycji. W styczniu 2014 roku sfinalizowane zostało przejęcie Grupy C.Hartwig Gdynia, a w lipcu tego samego roku w skład GK OTL wszedł Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia (obecnie – po zmianie nazwy – OT Port Gdynia; OTPG).

W lipcu 2015 roku spółka zakupiła za kwotę 61,2 mln zł akcje nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji, stając się jej drugim co do wielkości – po Chorwackim Państwie – udziałowcem z 20,81 proc. akcji. Otwiera to drogę do ścisłej współpracy z operatorem portu zarówno na poziomie inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Ponadto w połowie sierpnia zawarta została umowa przedwstępna z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk dotycząca 30−letniej dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha. w celu rozpoczęcia w przyszłości ważnej inwestycji – budowy nowego terminalu przeładunkowo-składowego, który umożliwi Spółce jeszcze aktywniejszą działalność w zakresie obsługi towarów agro, tj. zbóż i pasz. W tym samym okresie OTL zakupiła 100 proc. udziałów w kolejowej spółce Landkol, która specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, a konsolidacja przejętych podmiotów stanowiła jeden z czynników, dzięki którym możliwe było istotne zwiększenie skali działalności.