Usługi portowe i spedycja ważnym ogniwem w Grupie Kapitałowej OT Logistics

Ostatnie tygodnie zaowocowały w Grupie Kapitałowej OT Logistics ożywieniem przeładunków zrealizowanych w morskich terminalach w Gdyni i Świnoujściu. Największe zwyżki dotyczyły rud metali, koksu i węgla koksującego. Te towary wpłynęły na wzrost przeładunków portu w Świnoujściu po dwóch miesiącach 2021 r. o blisko 150 proc. w relacji do analogicznego okresu w 2020 r. W bieżącym roku OT Logistics spodziewa się także kontynuacji wzrostu w segmencie ro-ro oraz wzrostu przeładunków ładunków drobnicowych.

W Świnoujściu Grupa Kapitałowa OT Logistics posiada terminal masowy, w którym koncentruje przeładunki węgla energetycznego i koksującego, rud metali, koksu oraz kruszyw. Na mniejszą skalę obsługuje tam również produkty zbożowe. Z kolei w Gdyni dysponuje uniwersalnym terminalem obsługującym szeroką gamę ładunków. Kluczowymi ładunkami są produkty zbożowe, papier, stal, nawozy, chemikalia, koks i kruszywa oraz ładunki ro-ro. Droga morska pozostaje nadal niezawodną i relatywnie tanią drogą transportową. W tej sytuacji usługi portowe można oceniać jako dość stabilny segment działalności. Obserwowany postęp technologiczny i budowa coraz większych i tańszych w obsłudze statków, przekładają się na dalszą obniżkę kosztów transportu drogą morską. W tej sytuacji perspektywy rozwoju usług portowych spółka ocenia jako korzystne.

Podobnie sytuacja wygląda w biznesie spedycyjnym. Perspektywy rozwoju są tu dla Grupy Kapitałowej dobre m.in. za sprawą posiadania własnych terminali morskich. Dają one duże przewagi konkurencyjne oraz możliwości zaoferowania szerokiego zakresu usług towarzyszących operacjom przeładunkowym. Bardzo stabilnie rozwija się także działalność spedycyjna spółki C.Hartwig Gdynia, która pomimo sytuacji pandemicznej istotnie zwiększyła skalę przychodów. Biznes prowadzony przez C.Hartwig Gdynia dodaje jednak mało synergii z działalnością opartą na posiadanych terminalach portowych i rozwija się niezależnie.

Najtrudniejsza sytuacja w Grupie Kapitałowej OT Logistics ma miejsce w zakresie kolejowych przewozów towarowych. Usługi tego typu świadczą dwie firmy zależne: STK i Kolej Bałtycka. Pierwsza z nich jest objęta postępowaniem sanacyjnym i mocno ograniczyła swoją dotychczasową działalność. W tej sytuacji rolę grupowego przewoźnika w coraz większej skali przejmuje Kolej Bałtycka. Wraz z pozyskaniem przez OT Logistics nowych kontraktów przewozowych zakłada się, że większa ich część będzie realizowana, poprzez wykorzystanie zasobów i możliwości Kolei Bałtyckiej.

W tym roku akcje OT Logistics mocno zyskiwały na wartości. Wzrost popytu na walory spółki to konsekwencja informacji o pozytywnych efektach przeprowadzanej w ubiegłym roku restrukturyzacji oraz jej wpływu na realizowaną strategię i przyszłe wyniki grupy. Chodzi o ustabilizowanie sytuacji finansowej poprzez zawarcie umów z wierzycielami, uzyskanie istotnych oszczędności, dokonanie zmian w zarządzaniu grupą i poprawę wyników operacyjnych.