W I kwartale 2023 r. Grupa OTL zwiększyła przychody we wszystkich segmentach działalności

  • Przychody Grupy OTL w I kw. 2023 r. wyniosły 195,1 mln zł (+ 182% r/r), zysk netto 90,1 mln zł (+  1426% r/r), a skonsolidowana EBITDA wyniosła 68 mln zł (+ 223% r/r)
  • Motorem wzrostu przychodów były głównie usługi portowe (+148% r/r) oraz działalność spedycyjna (+267% r/r)
  • Spółka OTL zakończyła transakcję sprzedaży akcji Luka Rijeka i spłaciła wszelkie zobowiązania z tytułu obligacji
  • Wypłata dywidendy za 2022 r. wyniesie 6,4 zł za akcję

– Czynniki rynkowe, które miały pozytywny wpływ na wyniki Grupy OTL w 2022 r., przełożyły się także na wyniki osiągnięte w pierwszych trzech miesiącach tego roku. W dalszym ciągu import surowców energetycznych i utrzymująca się blokada portów w Ukrainie wpływała na zwiększenie przepływu ładunków w portach na Bałtyku, co stało się głównym motorem wzrostu przychodów, zarówno w sferze usług portowych, jak i spedycji kolejowej oraz morskiej – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics. – Przed nami dobre perspektywy, do których w tym roku przyczyni się m.in. rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi  głównie w zakresie obsługi towarów agro, koksu, węgla, rudy żelaza i drobnicy morskiej. Spodziewamy się, że w roku 2023 otoczenie rynkowe będzie sprzyjało realizacji planów spółek Grupy OTL i umacnianiu naszej pozycji w zakresie budowy kompleksowych łańcuchów dostaw. Pozytywne efekty zaczynają też przynosić inwestycje i modernizacje  realizowane w ostatnich kilkunastu miesiącach portach Grupy. Pozwalają one w szerszym zakresie oferować pełen wachlarz usług: frachtowanie statków, obsługę portową, spedycję i transport. Dzięki zwiększeniu raty przeładunkowej i potencjału składowego najważniejszych towarów, wzrasta pozycja konkurencyjna naszych portów. Jesteśmy   bardzo dobrze przygotowani do obsługi produktów agro i surowców energetycznych – dodaje Kamil Jedynak.

Grupa OTL wygenerowała w I kwartale 2023 r. ponad 195 mln zł przychodów wobec 69 mln zł w tym okresie przed rokiem, a zysk netto sięgnął aż 90 mln zł w porównaniu z 5,9 mln zł rok wcześniej. W analizowanym okresie wzrosły przychody Grupy OTL we wszystkich segmentach działalności w tym, z najważniejszej z punktu widzenia Grupy, działalności portowej – o 148%, głównie dzięki przeładunkom surowców energetycznych, w porcie w Świnoujściu oraz towarów masowych, przede wszystkim zboża w OT Port Gdynia. W ślad za wzrostami sprzedaży w usługach portowych dynamicznie rosły też, w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, przychody w spedycji (o ponad 267%) za sprawą realizowanych przewozów towarów masowych drogami morską i kolejową oraz z działalności kolejowej (o blisko 44 %) i hydrotechnicznej (o blisko 105%).

Spółki Grupy OTL odnotowały 68 mln zł wyniku na poziomie EBITDA, co oznacza, że była ona wyższa o 223% r/r. Wskaźniki rentowności poprawiły się w I kwartale 2023 r. istotnie na wszystkich poziomach: rentowność brutto wzrosła do 36% vs 24,5% r/r, a zysku netto do 46,2% z 8,6% w analogicznym okresie 2022 r.

– Początek tego roku był dla nas szczególnie ważny ze względu na wydarzenia, które symbolicznie zamknęły długi etap restrukturyzacji Grupy OTL. Sprzedaż akcji Luka Rijeka, rozwiązanie zobowiązania z tytułu opcji put dotyczącej zakupu akcji tej spółki oraz wykorzystanie pozyskanych środków na całkowitą spłatę zobowiązań z obligacji otworzyły przed nami nowy rozdział historii. Dodatkowo istotna poprawa sytuacji finansowej pozwoliła na rekomendowanie przez zarząd wypłaty długo oczekiwanej przez naszych akcjonariuszy dywidendy, która pod koniec maja została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie w kwocie 6,4 zł na akcję – mówi Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics.

Przeprowadzony program restrukturyzacyjny oraz rosnące wyniki operacyjne poprawiły płynność i wskaźniki finansowe Grupy. Zakończona w marcu 2023 r. transakcja sprzedaży akcji Luka Rijeka przyniosła Grupie ok. 50 mln zł wolnych środków oraz umożliwiła całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OT Logistics S.A. i tym samym spłatę wszelkich zobowiązań spółki z tytułu obligacji. Na koniec I kwartału 2023 r. zadłużenie finansowe Grupy OTL wynosiło 380,7 mln zł vs 448 mln zł na koniec 2022 r., a uwzględniając ponad 114 mln zł środków pieniężnych, dług netto wyniósł 266,4 mln zł vs 409,7 mln zł na koniec 2022 r.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy pod koniec maja zdecydowało o wypłacie 83,8 mln zł dywidendy za 2022 r. co oznacza 6,4 zł na każdą akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 16 czerwca 2023 r.

– Po zakończeniu procesu restrukturyzacji mamy stabilną sytuację finansową, dobre perspektywy i możemy skoncentrować się na działaniach pozwalających na dalszy rozwój naszych działalności. To, jak go postrzegamy i gdzie chcielibyśmy widzieć Grupę w najbliższych kilku latach będzie przedstawione rynkowi w zaktualizowanej strategii. Skoncentrujemy się na budowie długoterminowej wartości Grupy i corocznej wypłacie dywidendy – dodał Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics.

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy i Słowacja.

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z jedynym dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.